Paperikerho tekee tiivistä yhteistyötä neljällä merkittävällä taholla.
Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Paperikerho järjestää yhdessä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa vuosittain Metsäteollisuusinfoja (abi-infot). Koulutusohjelma tukee tätä toimintaa myöntämällä aktiivisille infojen pitäjille opintopisteitä.
 • Paperikerhon puheenjohtaja toimii biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelman neuvottelukunnassa
 • Koulutusohjelma osallistuu ammatillisten excursioiden kustannuksiin
 • Paperikerho kerää palautetta opetuksesta ja tarvittaessa välittää sitä eteenpäin
Yritykset
 • Paperikerholla on erittäin hyvä maine alan yritysten parissa ja suhteita pidetään aktiivisesti yllä
 • Vuosittain järjestetään iltamia yritysten kanssa.
Puunjalostusinsinöörit ry
 • Metsäteollisuusinfot vuosittain
 • Paperikerhon puheenjohtaja toimii jäsenenä Puunjalostusinsinöörien järjestämässä Nuorten Forum -toimikunnassa
 • FBI-päivä (Forest Based Industries) järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla
Muut ainejärjestöt ja oppilaitokset
 • Paperikerho tekee tällä hetkellä yhteistyötä Aalto-yliopiston Puunjalostajakillan sekä Tampereen Teknillisen Yliopiston bioteekkarikilta Bionerin kanssa.
 • Myös muita samanhenkisiä kiltoja ja ainejärjestöjä etsitään yhteistyökumppaneiksi!